1. Termes i condicions

  En accedir al joc de l'StopotS, accepteu aquestes condicions del servei i totes les lleis i reglaments aplicables, i accepteu que sou responsable de complir-los.

  Si no hi esteu d'acord, us és prohibit de jugar o accedir al joc de l'StopotS.

  Ens reservem el dret de canviar els termes i condicions i la política de privacitat en qualsevol moment.

  L'ús continuat del lloc web després de publicar canvis en aquesta política es considerarà com la vostra acceptació d'aquests canvis.

  Els materials continguts en aquest lloc estan protegits per les lleis aplicables del copyright i de marques comercials.

  Un menor (qualsevol persona de menys de 13 anys d'edat) ha de demanar el consentiment legal al(s) seu(s) tutor(s) legal(s) abans de fer servir el lloc web i/o el joc de l'StopotS.

  L'StopotS encoratja els pares a instruir els seus fills perquè no comparteixin mai informació personal en línia. Els pares preocupats per la transferència d'informació personal per part dels seus fills poden contactar amb nosaltres.

 2. Llicència d'ús

  Es concedeix el permís per a baixar temporalment una còpia dels materials de la web de l'Stopots per a la visualització transitòria, no comercial i personal. Això és la concessió de llicència, no una transferència de títol, i sota aquesta llicència, no podeu:

  - Intentar descompilar o fer enginyeria inversa sobre cap programari contingut a la web de l'StopotS;

  Eliminar qualsevol copyright o altres notacions de propietat dels materials; ni

  Transferir els materials a una altra persona o replicar els materials en cap altre servidor.

  Aquesta llicència finalitzarà automàticament si incompliu qualsevol d'aquestes restriccions, i se us pot denegar l'accés al lloc web en qualsevol moment. Quan acabeu de veure aquests materials o finalitzeu aquesta llicència, heu de destruir tots els materials que tingueu sota la vostra possessió, ja siguin en format electrònic o imprès.

 3. Limitacions

  En cap cas l'StopotS o els seus proveïdors seran responsables de cap dany directe, indirecte, incidental, especial o conseqüencial resultant de la incapacitat de l'usuari menor de 13 anys per a utilitzar el lloc web, fins i tot si aquesta part ha estat notificada sobre la possibilitat d'aquests danys. No acceptem cap responsabilitat pels enllaços externs enviats a tercers. La inclusió d'aquests enllaços no significa que aprovem el material o el contingut d'aquests llocs web. No som responsables de cap pèrdua, dany o inconveniència que pugueu experimentar perquè el lloc web de l'StopotS esdevingui no disponible de manera temporal o permanent, per manteniment o a causa de problemes tècnics.

 4. Llei aplicable

  Aquests termes i condicions es regeixen i s'interpreten seguint les lleis del Brasil, i esteu irrevocablement subjecte a la jurisdicció exclusiva dels tribunals d'aquest Estat o ubicació.

 5. Anuncis

  Si feu clic en qualsevol anunci, tractareu amb empreses externes responsables d'aquell anunci. No controlem les accions d'aquestes empreses ni el contingut dels seus llocs web. Informeu-nos de qualsevol anunci que trobeu ofensiu o inapropiat a [email protected] Si descobrim que aquest anunci incompleix els nostres estàndards publicitaris, adoptarem les mesures necessàries. No acceptem cap responsabilitat pel que fa a anuncis de tercers que puguin aparèixer al lloc web de l'StopotS.

 6. Comportament de l'usuari

  Heu de tractar tots els usuaris amb respecte i complir tots els termes, condicions i polítiques associades al lloc web a mesura que s’actualitza. Respecteu els altres usuaris del joc. El llenguatge i el comportament inadequats estan prohibits. No som responsables dels continguts generats pels usuaris, les entrades, els xats ni altres mètodes de comunicació. Els usuaris són responsables de les seves accions i de les conseqüències que puguin derivar-se'n.

  Accepteu no emprendre cap acció, com ara les següents:

  a) Distribuir, fer disponible, escriure al xat o al camp de respostes, i/o dissenyar qualsevol contingut que considerem: difamatori, abusiu, assetjador, insultant, amenaçador, intolerant, vulgar o explícitament sexual; que defensi activitats il·legals o la discriminació, ja sigui per motius socials, religiosos, racials, sexuals, polítics, esportius, d'edat, origen, nacionalitat, color, malaltia, religió o creença, estat civil, situació familiar o qualsevol característica que exclogui socialment la persona, o que causi vergonya dirigida a qualsevol jugador, família, amics o qualsevol altra persona fora del lloc web.

  b) Publicar, distribuir, fer disponible o tranmentre qualsevol informació, text, missatge o altre material que incompleixi cap dret d'un tercer o de cap llei, regla o regulació nacional o internacional, incloent-hi, però sense limitar-s'hi:

  - Copyright, patents, marques comercials o altres drets de propietat;

  - Dret a la privacitat (específicament, no podeu distribuir informació personal d'una altra persona sense el seu consentiment explícit) o publicitat;

  c) Anunciar o vendre productes, serveis o qualsevol altre concepte (amb afany de lucre o sense);

  d) Publicar, distribuir, fer disponible o transmetre cap programari o qualsevol altre fitxer d'ordinador que contingui un virus o altres components perillosos;

  e) Representar cap persona o entitat o representar erròniament la seva identitat amb cap persona o entitat;

  f) Participar en comportament antisocial o destructiu;

  g) Crear o fer servir qualsevol emulador de servidor;

  h) Suprimir cap avís legal, exempcions o avisos de propietat, com ara el copyright o símbols de marques comercials, o modificar cap logo sense disposar-ne de permís explícit;

  i) Fer servir sobrenoms que considerem ofensius, inadequats o que no estigueu autoritzat a fer servir; en cada cas, podeu ser bandejat del lloc web.

  6.1 Un jugador pot ser expulsat d'una sala pels vots dels altres usuaris durant una partida, no seren responsables de cap incomoditat causada per les accions dels usuaris;

 7. Consideracions

  Si creieu que el comportament de qualsevol usuari incompleix aquests termes i condicions, contacteu amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a [email protected] Prendrem accions raonables per a investigar-ho degudament i gestionar qualsevol incompliment d'acord amb la regulació de protecció de dades. No serem responsables de cap pèrdua, dany o inconveniència que patiu com a resultat d'accions d'un altre usuari. Qualsevol reclamació s'ha de dirigir a l'usuari responsable. També ens reservem el dret a fer cas de qualsevol petició o de cooperar de qualsevol altra manera amb els oficials de la llei que ens requereixin la identificació de qualsevol usuari que assumeixin que faci servir el lloc web per a incomplir una llei.

MÉS JOCS!

GARTIC.IO

APLICACIÓ . ESCRIPTORI . AWP

Dibuixar i endevinar no ha estat mai tan divertit. Dibuixa, endevina, GUANYA!

VISITA

GARTIC PHONE

ESCRIPTORI . MÒBIL

El joc gratuït que uneix la mecànica Gartic al famós "Joc del telefòn". El joc perfecte per a les trucades de veu!

VISITA